Số 1 Ra Mắt 15 tháng Tư năm 2006


                      LỜI KÊU GỌI CHO QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN NGÔN LUẬN

"Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức
và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc
thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam
xin tham gia năm 1982.)


Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 69 đã ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.


1-        Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 điều 19 đã ghi : “Ai cũng có quyền tự do bày tỏ quan niệm
và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và
quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới
quốc gia”.

2-        Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 điều 19 đã ghi : “Ai cũng có quyền tự do bày tỏ quan niệm
và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và
quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới
quốc gia”.

3-        Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được biểu quyết năm 1966, mà Việt Nam đã xin được
tham gia năm 1982, điều 19 đã ghi: “1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp
vào. 2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt
mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc
bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ”.

4-        Giáo huấn của Giáo hội Công giáo qua Công đồng chung Vaticanô II, trong Sắc lệnh về Các Phương tiện
Truyền thông Xã hội năm 1963 đã ghi: “Xã hội nhân loại có quyền thông tin những gì thích hợp với con người -
hoặc cá nhân hoặc liên kết với nhau trong đoàn thể - tùy theo hoàn cảnh từng người” (số 5), “Chính quyền
cóbổn phận bênhvực và bảo đảm sự tự do đích thực và chính đáng của việc thông tin, sự tự do mà xã hội ngày
nay rất cần để tiến bộ, nhất là những gì thuộc về báo chí” (số 12), và trong Hiến chế Mục vụ năm 1965 đã ghi:
“Con người phải có thể tự do đi tìm chân lý, phát biểu, phổ biến ý kiến mình và được tự do hành nghề tùy sở
thích, miễn là tôn trọng công ích và trật tự luân lý..... Con người cũng phải được thông tin chính xác về những
biến cố xảy ra thuộc đời sống công cộng” (số 59).

5.        Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã dùng cụm từ “theo qui định của pháp luật” để xảo trá phủ
nhận tất cả các quyền Tự do Thông tin Ngôn luận vừa được Hiến pháp qui định ngay trong cùng một điều 69 vừa
được trích dẫn trên đây; đã luôn gian ác lạm dụng điều 19,3,b của Công ước nói trên: “Quyền ở điều 19,2 có thể
bị hạn chế phần nào để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công
chúng” hầu bóp hết quyền Tự do Thông tin Ngôn luận rất chính đáng của người Dân khốn khổ, bằng cách luôn
ngụy biện đồng hóa “bảo vệ An ninh Quốc gia” chân chính với “bảo vệ an ninh” cho chế độ xảo trá và tàn bạo
của mình. Do đó, trong thực tế, tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trước tới nay, đảng và nhà cầm quyền
CSVN hoàn toàn độc quyền biên soạn, chọn lọc, định hướng và khống chế thông tin, quản chế văn học, độc
quyền sở hữu các phương tiện thông tin đại chúng. Tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ chế độ và đảng, vì thế
truyền thông và văn học công cộng luôn chủ yếu mang tính một chiều, bưng bít, dối trá, ngụy tạo và mỵ dân. Ai ai
có lương tri đều hiểu An ninh Quốc gia được gia tăng chỉ khi toàn Dân được thông tin thông thoáng, tiếp cận tình
hình thế giới, mở rộng tầm nhìn và nhận thức đầy đủ lành mạnh đúng đắn. Trái lại chính việc Nhà cầm quyền độc
quyền bưng bít hoặc bịa chuyện để lừa gạt Dân như Phát-xít mới là một trong các nguyên nhân tất yếu làm Tổ
quốc suy tàn bi thảm, Dân tình tang thương biến loạn.

6.        Đã hơn 60 năm qua trong tù ngục, hiện nay một số báo chí rất ít ỏi đang khôn khéo tìm cách xé rào
chút ít nhưng chưa đáng kể. Còn xét về tổng thể, hoàn toàn trái với những gì nhà cầm quyền CSVN
đang rêu rao xảo trá, Quyền Thông tin Ngôn luận như được xác định trên đây vẫn luôn bị bóp nghẹt
trầm trọng như từ 60 năm qua, bản chất tuyệt nhiên không thay đổi. (Chỉ có khác một điều là trong  
nền thông tin toàn cầu hiện nay, toàn Dân VN ngày càng bớt sợ hãi hơn và chủ động tự xác định
Quyền Thông tin Ngôn luận của người Dân hơn mà thôi). Chẳng hạn Nhà Cầm quyền kiểm soát ngặt  nghèo
Internet, không vì mục đích bảo vệ thuần phong mỹ tục cho bằng ngăn chận mọi thông tin trái với lập trường và
quan điểm của đảng Cộng sản; nghe và đọc lén, ngăn chặn, cắt khóa, thậm chí còn phá hủy bưu thư, điện thư,
điện thoại, văn bản, ấn phẩm của các Nhà đối kháng Chính trị hoặc Tôn giáo; dựng lên vô số bức tường lửa
trước các trang Web có nội dung vạch trần sự thật, tố cáo bất công, đòi hỏi Tự do Chính trị hay Tự do Tôn giáo ở
trong cũng như ngoài Nước của người Việt lẫn ngoại quốc; khủng bố và bắt bớ những Công dân sử dụng diễn
đàn thông tin điện tử, nhất là trong giới Giáo sư Sinh viên Học sinh. Cụ thể là việc hủy sóng điện thoại của các
Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nhiều biến cố đàn áp Giáo hội này từ năm 2004 đến
nay; là việc phạt tù (cho đến nay chưa thả) các Nhà đấu tranh Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn vì họ đã sử
dụng Internet để bày tỏ chính kiến; là việc phá huỷ trang Web mới thành lập của Phong trào Dân chủ Việt Nam,
việc phạt tiền Nhà đấu tranh Đỗ Nam Hải vì đã sao chụp tác phẩm của mình. Mới đây nhất, ngày 14-02-2006, là
việc bắt giữ hai Công dân bình thường là ông Văn Sáu và ông Hoàng Trọng Châu (xã Bù Na, huyện Phước Long,
tỉnh Bình Phước) chỉ vì cả hai đã lưu giữ các tài liệu về Dân chủ, Nhân quyền và Tự do Tôn giáo.

7.     Chính việc ngăn chặn thông tin qua mọi phương tiện truyền thông hiện đại của nhà cầm quyền CSVN như
thế, trước hết đã duy trì các tệ nạn như cửa quyền, áp bức, tham nhũng, bóc lột, gian lận... khiến chúng không
thể nào được giải quyết, các thủ phạm khó bị truy tố, các nạn nhân khó được minh oan và đền bù; thứ đến đã
cản trở nhiều cơ hội thăng tiến cho cá nhân, phát triển cho xã hội.... khiến trình độ dân trí cứ mãi thấp, mức độ
dân sinh cứ mãi kém và Đất nước tuy được phát triển một vài mặt không đáng kể, thì lại ngày càng tụt hậu về các
điều rất trọng đại khác. Giả như đảng bịt được tai của toàn Dân và cấm mở các đài truyền thanh từ nước ngoài
được thì đảng đã làm như thời trước 1985 rồi. Nhưng nay đành bất lực không thể cấm được điều đó nữa, thì
đảng lại tìm mọi cách khóa con mắt của người Dân. Các vấn đề về Nhân quyền cơ bản nhất, về Tự do, Dân chủ
nền tảng nhất, người Dân không sao công khai tiếp cận để trưởng thành tìm hiểu minh bạch, tinh tế, tận bản chất
được, mà đành phải lén lút tìm kiếm trong sợ hãi từng mảnh vụn thông tin chỉ như những nô lệ run rẩy hoàn toàn
đúng nghĩa của chính Đất nước mình.

Đứng trước nguy cơ và thực trạng quá bi thảm đó, 4 linh mục chúng tôi :

 1- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản Công ước Quốc tế mà Việt Nam
đã xin được gia nhập và Hiến pháp Quốc gia về Quyền Tự do Thông tin và Ngôn luận chính đáng, chứ không
phải chuyên dùng các Pháp lệnh, Qui định, Nghị định, Nghị quyết,... khác phủ nhận hoặc mâu thuẫn lại Hiến pháp
như thủ đoạn xảo thuật vi hiến của các Nhà nước độc tài toàn trị vẫn thường làm đến độ quá nhão ai ai cũng thấy.

 2- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho hai Nhà Đấu tranh dân chủ Nguyễn
Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn, hai Công dân lương thiện Văn Sáu và Hoàng Trọng Châu, thu hồi lệnh xử phạt hành
chánh vô lý vô luật đối với Nhà Đấu tranh dân chủ Đỗ Nam Hải.

  3- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải huỷ bỏ các bức tường lửa ngang nhiên dựng trước các trang Web đòi
nhân quyền dân chủ, sửa đổi các quy định về việc sử dụng Internet theo hướng tôn trọng Quyền Tự do Thông tin
Ngôn luận chính đáng, ngưng việc phá sóng điện thoại, kiểm soát điện thư của những ai muốnbày tỏ quan điểm
khác với Nhà Cầm quyền về tôn giáo, chính trị và xã hội.

 4- Đòi hỏi đảng CSVN không được tiếp tục dùng sợ hãi để thống trị Dân, coi Dân như một đàn cừu để dạy bảo,
phủ dụ, phỉnh gạt, bưng tai, bịt mắt, dọa nạt, cưỡng bức, bóc lột, giam nhốt, đánh đập, kết tội... rất tùy tiện như
76 năm qua nữa. Toàn Dân đang giúp nhau cởi bỏ nỗi sợ hãi truyền đời để hôm nay đang cùng đứng lên dõng
dạc nói vào mặt đảng CSVN rằng: CHÚNG TÔI KHÔNG SỢ HÃI NỮA.

 5- Kêu gọi các Chức sắc Tôn giáo và giới Trí thức Học giả hãy xứng là Lãnh đạo tinh thần và Sĩ phu yêu Nước,
biết dùng tài đức, trí tuệ, khả năng và phương tiện của mình để công bố sự thật và trình bày lẽ phải cho Tín đồ và
Quần chúng đang ngưỡng trông và hy vọng ở Quý Vị, phá tan chính sách ngu dân, che đậy và xuyên tạc của
Cộng sản.

 6- Kêu gọi mọi Công dân Việt Nam, nhất là các Giáo sư, Giáo viên, các Bạn thanh niên, Sinh viên, Học sinh, hãy
thực thi Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận với lòng hăng say, đức can đảm và tinh thần trách nhiệm. Hãy dõng
dạc nói với nhà cầm quyền CSVN rằng: CHÚNG TÔI PHẢI BIẾT SỰ THẬT. Thời đại hiện nay là thời đại thông tin,
văn minh hiện nay là văn minh điện tử, và tài sản hiện nay là tài sản tri thức. Mọi người, nhất là Dân của những
Nước nghèo đói tụt hậu như Việt Nam, phải được bước lên và phải cần bước lên xa lộ thông tin quốc tế. Các bạn
hãy mạnh dạn truyền bá cho mọi người những thông tin ngoài luồng, những thông tin vạch trần bộ mặt gian trá
và tàn ác của Hồ Chí Minh cũng như của đảng Cộng sản, theo gương Nghị quyết ngày 01-12-2005 của Nghị viện
Liên Âu (EP) và Nghị quyết 1481 ngày 25-01-2006 của Nghị viện Hội đồng Âu châu (PACE), những thông tin mở
ra những chân trời mới mẻ, trình bày những giá trị vĩnh hằng và những thành tựu đích thực của văn minh nhân
loại cho đồng bào chúng ta đang bị bưng bít trong bức màn tối của chế độ Cộng sản độc đảng độc tài.

 7- Kêu gọi Đồng bào Việt Nam hải ngoại, các Chính phủ và các Tổ chức Quốc tế giúp phá vỡ hàng rào ngăn
chận và bưng bít thông tin của nhà cầm quyền CSVN, bằng cách tạo ra những kỹ thuật vượt các bức tường lửa,
đưa ra những điều kiện bắt buộc nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Tự do Thông tin Ngôn luận khi CSVN
muốn gia nhập vào hay liên kết với các Tổ chức Quốc tế, bằng cách chuyển về quốc nội những thông tin cần
thiết và quan điểm đúng đắn về tự do, dân chủ qua các phương tiện truyền thông hiện đại, nhanh chóng và
mạnh mẽ bênh vực và hỗ trợ những Nhà Đấu tranh trong Nước cho Nhân quyền, Dân chủ, sớm giải thể thành
công Chế độ CSVN trong ôn hòa, văn minh.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý Vị. Nguyện xin Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ, là Đấng đã dựng nên loài
người có khối óc và con tim để tìm kiếm và mến yêu sự thật, ban xuống cho Quý Vị nhiều ân sủng, an lành và cho
Đất nước Việt Nam nhiều ánh sáng.

Kêu gọi từ Việt Nam
ngày 20 tháng 2 năm 2006

Thay mặt một số các Linh mục Công giáo VN :

Lm Têphanô Chân Tín
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
Lm Phêrô Phan Văn Lợi